Outsourcing

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) należą między innymi:

 • monitorowanie przestrzegania przepisów wynikających z RODO,

 • Nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego, zgodnie z przepisami UODO I RODO,

 • opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami RODO i UODO, 

 • współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych

 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO

 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,

 • zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych,

Dzięki przeniesieniu funkcji IOD będą mieli Państwo możliwość skorzystania z wsparcia kompetentnych osób zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.

Zalety outsourcingu Inspektora Ochrony Danych:

 • wsparcie doświadczonych ekspertów dysponujących aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT,
 • reagowanie na bieżące potrzeby klienta,
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych / zgodnie z Art.39.1 /
 • Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności
 • Wsparcie przy opiniowaniu umów powierzenia, treści klauzul informacyjnych oraz treści zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych dla obecnych i nowo zatrudnionych pracowników
 • Prowadzenie regularnych audytów zgodności zgodnych z Ustawą o ochronie danych
 • Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony danych osobowych