RODO w administracji

Czas trwania: 5 godzin

Termin: do ustalenia

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego

Cena: 320 zł netto / 1 uczestnik

Forma szkolenia: wykład, warsztat, studia przypadków

Ilość uczestników: 10 – 20

Minimalna liczba uczestników: 10

Grupa docelowa: pracownicy administracji rządowej i samorządowej, kadra kierownicza, osoby odpowiadające za ochronę danych osobowych, pracownicy przetwarzający dane osobowe

Program szkolenia

 • Pojęcie danych osobowych
  – dane zwykłe i szczególnie chronione,
  – dane o karalności,
  – służbowe dane kontaktowe,
  – informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą,
  – informacje o osobach zmarłych 
 • Przetwarzanie danych osobowych,
  – zasada legalności,
  – zasada rzetelności,
  – zasada przejrzystości,
  – zasada ograniczenia celu,
  – zasada minimalizacji danych,
  – zasada prawidłowości,
  – zasada ograniczenia przechowywania,
  – zasada integralności,
  – zasada poufności danych,
  – zasada rozliczalności 
 • Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii,
 • Obowiązek informacyjny,
  zakres udostępniania danych osobowych
  – obowiązki informacyjne
  – prawo do kopii danych
  zasady dostępu do informacji o wynagrodzeniach
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych,
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia:
  – administracyjne kary pieniężne,
  – warunki ich nakładania i wysokość,
  odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 • Zadania inspektora ochrony danych.
 • Przykłady wycieków danych.
 • Stanowisko pracy, komputer, telefon komórkowy.
 • Zarządzanie incydentami.
 • Pytania uczestników.

Kontakt

Dział Szkoleń i Auditów