Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

Zakres szkolenia

 1. Organizacja i przeprowadzenie audytu

 2. Rola Auditora

 3. Terminologia i definicje

 4. Zasady audytowania

 5. Zawiadomienie o audycie

 6. Spotkanie otwierające

 7. Obserwacje – definiowanie

 8. Raport i jego sporządzanie

 9. Działania poaudytowe

 10. Kompetencje i ocena audytorów

 11. Rodzaje Auditów

 12. Wskazówki dotyczące audytowania przykładowych obszarów

 13. Przykłady oceny kwalifikacji zespołu audytorskiego

 14. Wskazówki do planowania i przeprowadzania audytów